Túi 4 biên

Túi 4 biên

Túi 4 biên Là dạng túi có 4 cạnh theo chiều dọc túi, dán đầu hở đáy để cho sản phẩm vào. Dáng túi vuông vắn dễ đóng thành phẩm đứng một cách dễ dáng, được sử dụng để trưng bày trên kệ hàng hoặc trong siêu thị.

Project Description