TRIẾT LÝ KINH DOANH – TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TRIẾT LÝ KINH DOANH

Với phương châm “Chung hướng đến thành công” , chúng tôi mong muốn được đồng hành cùng Quý khách hàng và luôn xem sự thành công của Quý vị gắn liền với sự nghiệp phát triển của chúng tôi.

top online sports betting sites
TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI
top online sports betting sites

Mỗi thành công của TAFUCO được xây dựng trên nền tảng văn hóa TAFUCO. Bản sắc văn hóa TAFUCO được thể hiện qua 4 giá trị cốt lõi sau đây:

Tiếng Việt: 8T (TRUNG THỰC – TÔN TRỌNG – TIN TƯỞNG – TẬN TÂM)
Tiếng Anh: 4R (REALITY – RESPECTABILITY – RELIABILITY – ROOTABILITY)

  • * TRUNG THỰC: Cán bộ công nhân viên Tafuco luôn tôn trọng sự thật, thẳng thắn, hành động chính trực, tạo được sự tin cậy, dũng cảm nhận lỗi khi mắc khuyết điểm.
  • * TÔN TRỌNG: Cán bộ công nhân viên Tafuco luôn tôn trọng bản thân, đồng nghiệp, tổ chức và đối tác; luôn đoàn kết, nhân ái, tương trợ, giúp đỡ mọi người.
  • * TIN TƯỞNG: Cán bộ công nhân viên Tafuco luôn tự hào và tin tưởng vào Tafuco và tương lai phát triển của Tafuco; trong đó, mọi người được làm việc trong môi trường an toàn, công bằng, minh bạch, tôn trọng và đoàn kết. Mỗi cá nhân được tạo điều kiện phát huy tối đa khả năng của mình để cống hiến cho sự phát triển bền vững của Tafuco.
  • * TẬN TÂM: Tafuco luôn đề cao tinh thần trách nhiệm và tận tâm trong công việc. Mọi cán bộ công nhân viên của Tafuco đều sẵn sàng nhận và thực hiện các nhiệm vụ được công ty giao phó với tinh thần trách nhiệm cao nhất vì lợi ích của Tafuco phù hợp với chuẩn mực và lợi ích của xã hội.

Mỗi cán bộ công nhân viên TAFUCO cam kết:
Trung Thực trong hành động, Tôn Trọng với mọi người, Tin Tưởng vào công ty và Tận tâm trong công việc.

top online sports betting sites