CHIA CUỘN

CHIA CUỘN

Hệ thống máy chia của công ty là những máy có tốc độ cao (450m/phút)

Chia cuộn: hệ thống máy chia của công ty hoàn toàn tự động, tốc độ cao, chính xác cho ra các cuộn thành phẩm phẳng đẹp, tạo thuận lợi cho việc đóng gói tự động hoặc gia công ở các công đoạn tiếp theo.